UU - vejlederen som mentor

Endelig skal nævnes de mentoropgaver, der løses af UU i forhold til især overgange og også ofte fastholdelse i skole og ungdomsuddannelse.

Opgaverne er mangeartede og er gældende for hele aldersgruppen 7. klasse til 25 år. UU-vejlederen agerer ofte som mentor for psykisk sårbare eller socialt udsatte unge, der har svært ved at passe skole eller etablere sig i uddannelsessystemet med risiko for frafald.

UU-vejlederen er med sit netværk en central person i forhold til at forberede og hjælpe den unge med at få en god overgang til uddannelse, hvor der også er en strategi for støtte og fastholdelse i det nye. I den forbindelse spiller kontakten til hjemmet og til skolen hhv. ungdomsuddannelsen en vigtig rolle.

Mentorfunktionen anvendes som et tillæg i vejledningsindsatsen i de tilfælde, hvor der er behov for udadrettet og opsøgende arbejde for den unge.