UU - vejlederen og skolen

I det daglige træffes UU-vejlederen på skolen, og både elever, forældre og lærere benytter sig af det. I forhold til skolen er UU-vejlederen sparringspartner for klasselærere og læreteams i forhold til den enkelte elev og i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af uea (det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering).

Elevernes arbejde med uddannelsesplanen bygger på den viden og indsigt, eleverne har fået i det obligatoriske emne, hvorfor det er vigtigt, at lærerteams og UU-vejleder er i dialog om indholdet af denne undervisning. UU-vejlederen kan foreslå undervisningsforløb og -materialer og skabe kontakt til virksomheder og institutioner, som inddrages i undervisningen.

En anden opgave på skolen er deltagelse i skolens kompetencecenter, som er læreres og pædagogers mulighed for at få sparring ang. indsatser for elever, der har det svært. UU-vejlederens kompetencer, viden og indsigt kommer i spil på lige fod med AKT- eller speciallæreres, så den bedst mulige handleplan kan udarbejdes.
Slutteligt skal nævnes, at m.h.p. gensidig orientering afholdes ugentlige møder med skoleledelsen.