Unge med særlige behov

Omkring unge med særlige behov, er gruppen for den største del kendt af UU-vejlederen, da de fleste elever tidligt i grundskolen skønnes at være i målgruppen.

Disse unge, med deres forældre og netværk, vejledes frem mod at tage en KUU, EGU eller en STU, som alle er uddannelser, hvor der kræves en forudgående målgruppeafklaring før et evt. optagelse.

KUU, den kombinerede ungdomsuddannelse, er et 2 årigt uddannelsestilbud til endnu ikke parate unge, særligt i forhold til at have opnået de kvalificerende karakterer så de kan starte på en erhvervsuddannelse.

(https://www.uvm.dk/Uddannelser/Anden-uddannelse-og-undervisning/Kombineret-Ungdomsuddannelse )

EGU, erhvervsgrunduddannelsen, er en uddannelse for unge der er praksisorienterede og interesserede indenfor et erhverv.  hvor man særligt via læring gennem praktikker opnår kompetencer, der efter den 2 årige uddannelse giver mulighed for en fast tilknytning i en virksomhed. (https://www.uvm.dk/Uddannelser/Anden-uddannelse-og-undervisning/Erhvervsgrunduddannelsen)

STU, den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, er en almen uddannelse m.h.p. at forberede den unge til et indholdsrigt voksenliv, hvor der i uddannelsesforløbet også fokuseres på, at den unge kan leve med de særlige udfordringer, der ikke har gjort det muligt at indgå i en ordinær uddannelse med udsigt til fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

(https://www.uvm.dk/Uddannelser/Anden-uddannelse-og-undervisning/Ungdomsuddannelse-for-unge-med-saerlige-behov )