18 - 25 årige

Et andet arbejdsområde for UU, hvor vi har en direkte kontakt med den unge, vedrører vejledning af gruppen 18-25 årige, som ikke har en afsluttet ungdomsuddannelse.

UU er opsøgende over for unge i målgruppen m.h.p. at få dem i gang med uddannelse. For de af dem, der måtte søge kontanthjælp, har UU-vejlederen et tæt samarbejde med sagsbehandlere og jobkonsulenter i Jobcenter Mors, dels for den faglige sparring, dels – og ikke mindst – fordi UU har et ofte årelangt kendskab til den unge.