Retningslinjer for konsulent team

Konsulentteam i private institutioner, i private pasningsordninger, i puljeordninger og på friskoler.

 

Dette dokument beskriver det tværfaglige samarbejde omkring børn i udsatte positioner.

Hensigten er:

 • At sikre den bedst mulige trivsel for alle børn i Morsø kommune i familien og i institutionen, herunder at barnet oplever sig inkluderet relationel, faglig og fysisk.
 • At sikre at alle børn i Morsø kommune bliver så fagligt dygtige som muligt
 • At flest mulige af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse

 

Dette understøttes ved:

 • at institutionerne oplever at få sparring, så de voksne på institutionerne kan sikre høj trivsel og et højt fagligt niveau hos børn og personale

Det gøres ved:

 • en tættere tværfaglig dialog
 • at der er sammenhæng i indsatserne
 • at der sættes ind tidligt både aldersmæssigt og så snart, der opleves vanskeligheder
 • at børn og unge har tilknytning til eget hjem og nærmiljø, samt udvikler og udnytter de ressourcer, der er i børn og unges familie og netværk.

Arbejdsmetode:

 • der arbejdes ud fra Morsø Kommunes tilgang beskrevet i Mosaikken
 • der benyttes en måde at samarbejde på, hvor hver faggruppe har mulighed for at beskrive de tiltag, der opleves værende vigtigst, som baggrund for beslutning om handleplan med få, klare mål

I alle tilfælde, når enkeltbørn eller grupper af børn drøftes, skal der foreligge samtykke fra forældre/forældremyndighedsindehavere (undtaget dog § 49a).

Ellers skal sagen behandles anonymt.

Samarbejdsmodellen

Tilknyttet hver institution er et konsulentteam bestående af:

 • Daginstitutionsleder/skoleleder
 • Familierådgiver
 • Pædagogisk konsulent
 • Sundhedsplejerske
 • Personale fra institution (ad hoc)

Den, der sætter punktet på dagsordenen, sørger for at få samtykke fra forældrene.

Forældre kan inviteres med til møderne.

Der tilbydes møde en gang i kvartalet. Mødedatoer tilsendes institutionen før hvert skoleårs start af pædagogisk konsulent.

I starten af hvert skoleår afholdes fast et møde, hvor konsulentteamet laver dagsorden. Institutionen kan naturligvis også sætte punkter på.

På årets øvrige møder er institutionen ansvarlig for at sende dagsorden til teamet.

Dagsorden for hvert møde året igennem udsendes senest en uge før det aktuelle møde. Ellers betragtes mødet som aflyst.

På det første møde vil det være muligt at aftale andre datoer, klokkeslæt mm.

 

Konsulentteamet:

 • arbejdes ud fra Morsø kommunes tilgang beskrevet i Mosaikken

Arbejdsmodel:

Samarbejdsmodel, hvor hver faggruppe kommer til orde og har mulighed for at beskrive de tiltag:

 • man oplever som værende vigtigst
 • de forventede resultater og
 • hvem der skal udføre opgaven

Konsulentteamet har til opgave at:

 • yde sparring til hvert enkelt medlem af teamet
 • drøfte generelle problematikker
 • perspektivering af PPR-indstillinger og underretninger til Familieafdelingen

Institutionen udarbejder dagsorden med relevante bilag. Dagsorden kan fx handle om:

 • børn der er triste, stille, ensomme, vrede eller urolige………
 • mobning
 • forældresamarbejde
 • klassetrivsel
 • sparring til elevsamtaler
 • sociale medier
 • cutting

Uddybende eksempler på hvad en dagsorden kan indeholde:

 1. ”Pædagogerne i en børnehave har lagt mærke til, at en gruppe børn er begyndt at slå mere i stedet for at bruge sprog. De vil gerne have sparring og nye værktøjer til at håndtere situationen.”
 2.  
 3. ”Lærerne og pædagogerne har igennem noget tid oplevet, at eleverne i en klasse skriver ubehagelige ting til hinanden på de sociale medier. Der ønskes sparring i forhold til at håndtere det. ”
 4.  
 5. ”I en institution er personalet usikker på et barns trivsel. De ved, det er svært hjemme og er i tvivl om, hvorvidt barnets udvikling, forløber som den skal.”

 

Konsulentteam august 2017 - juli 2018.

 1. Øverst nævnte deltager er socialrådgiver
 2. nævnte er sundhedsplejerske
 3. nævnte er pædagogisk konsulent

 

Naturfriskolen Nordmors, mandage 13-14

 

 1. Gina Teresa Molik gina.molik@morsoe.dk
 2. Nina Maagaard Grangè nina.grange@morsoe.dk
 3. Luuise Ehlers luuise.ehlers@morsoe.dk
 • Mandag den 26.02
 • Mandag den 28.05

 

Østergades Børnehave mandage 12-13

 1. Anitta Dittmer annitta. ditmer@morsoe.dk
 2. Randi Østergaard randi.oestergaard@morsoe.dk
 3. Trine Bertelsen trine.bertelsen@morsoe.dk
 • Mandag den 05.03
 • Mandag den 04.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ørding Børnehus , tirsdage fra 12.30 -13.30

Ørding Friskole, tirsdage fra 13.30- 14.30

 1. Anna Marie Holst anna.marie.holst@morsoe.dk
 2. Jette Jepsen jette.jepsen@morsoe.dk
 3. Luuise Ehlers luuise.ehlers@morsoe.dk     
 • Tirsdag den 27.02.
 • Tirsdag den 29.05

                     

Uglereden, tirsdage 13-14

Lødderup Friskole, tirsdage 14-15

 1. Rikke Stenbæk rikke.stenbaek@morsoe.dk                    
 2. Birgitte Larsen birgitte larsen@morsoe.dk
 3. Trine Bertelsen trine.bertelsen@morsoe.dk
 • Tirsdag den 30.01
 • Tirsdag den 01.05

 

Ø. Jølby Fribørnehave og Vuggestue, torsdage 10-11

 1. Michael Staunstrup michael.staunstrup@morsoe.dk                
 2. Uafklaret @morsoe.dk
 3. Luuise Ehlers luuise.ehlers@morsoe.dk
 • Torsdag den 08.03
 • Torsdag den 17.05

 

Ø. Jølby Friskole, torsdage 11.15-12.15

 1. Lise Lotte Hundsdahl lise.lotte.hundsdahl@morsoe.dk              
 2. Uafklaret @morsoe.dk
 3. Luuise Ehlers luuise.ehlers@morsoe.dk
 • Torsdag den 08.03
 • Torsdag den 17.05

 

 

Sundby Fribørnehave, torsdage 12.45-13.45

Sundby Friskole, torsdage 13.45- 14.45

 1. Doris Jørgensen doris.jorgensen@morsoe.dk                      
 2. Uafklaret @morsoe.dk
 3. Luuise Ehlers luuise.ehlers@morsoe.dk

          Torsdag den 08.03

 • Torsdag den 17.05

 

Bjergby, Troldehøj, tirsdage 12-13

Bjergby Friskole, tirsdage 14-14

 1. Helle Andersen helle.andersen@morsoe.dk                  
 2. Nina M. Grange nina.grange@morsoe.dk
 3. Trine Bertelsen trine.bertelsen@morsoe.dk
 • Tirsdag den 06.03
 • Tirsdag den 15.05 

Sydvestmors Fribørnehave og vuggestue, tirsdage 13-14

Sydvestmors Friskole, tirsdage fra 14.15-15.15

 1. Louise Mark louise.mark@morsoe.dk
 2. Birgitte Larsen birgitte.larsen@morsoe.dk  
 3. Trine Bertelsen trine.bertelsen@morsoe.dk
 • Tirsdag den 20.02
 • Tirsdag den 08.05

 

Eventyrhuset 0-3 år

Leder Katrine Christensen

P.t. konstitueret leder Lærke Frost da Katrine er på barsel indtil sommer 2018.

eventyrhuset@gmail.com

 

Puljeordninger nov. 2017

Troldehøj 0-6 år

Leder Mette Jespersen

Troldehøj@gmail.com

 

 

Puljehuset, Redsted

Leder Helle Tonsgaard

Muddi64@hotmail.com

 

Dagplejelignende puljeordning

Krummerne i Karby 0-3 år

Leder Irene Pedersen

irene@karby.dk

 

Spilopperne 0-3 år

Leder Joan Furbo

jfurbo@yahoo.dk

 

Private børnepassere 0-3 år

Tove Pedersen og Jeanette Ry Pedersen (Frøslev)

Stenbro1@hotmail.com

 

Birgit Knudsen (Erslev)

Per.v.knudsen@gmail.com