Målgrupper og ydelser

Målgruppen er alle børn og unge i Morsø Kommune i alderen 0-16 år (ophør i folkeskolen).

Før fødsel

• Der tilbydes besøg til førstegangsfødende. Der kan tilbydes ekstra besøg ved behov.
• Flergangsfødende tilbydes ved behov.
• KLAR TIL BARN kurser, 4 gange, heraf 2 gange med jordemoder.
• Babysimulator. Sårbare unge som overvejer at få barn.

0 - 10 mdr.

• Der tilbydes 5 besøg. Tidspunktet afhænger af udskrivelsestidspunktet fra sygehuset.(4./5. dags besøg erstatter 3 ugers besøg ved familier som udskrives inden 72 timer efter fødslen)
• 4./5. dagsbesøg
• Etableringsbesøg
• 3 ugers besøg
• 2 måneders besøg
• 4-6 måneders besøg
• 8 – 10 måneders besøg
• Yderligere besøg ved behov. Behovet vurderes af sundhedsplejersken efter et fagligt skøn.
• Baby café x 1 mdr.
• Specialmødregrupper – også efter 10 mdr.

Frem mod skolealderen
 
• Der tilbydes besøg ved behov. Deltagelse i konsulentteam.

Klassetrin bh. kl.
 
• Undersøgelse og sundhedssamtale

Klassetrin 1. kl.
 
• Undersøgelse

Klassetrin 4. kl.
 
• Undersøgelse og sundhedssamtale

Klassetrin 5. kl.
 
• Pubertetsundervisning

Klassetrin 8. kl.
 
• Undersøgelse og sundhedssamtale

 

På hver skole er der månedlige åbne træffetider, hvor børn, forældre og fagpersoner kan henvende sig. Skolens sundhedsplejerske deltager i trivselsfora ved indkaldelse.
 
Den enkelte sundhedsplejerske har mobiltelefon og kan træffes ved opkald eller sms. Familierne kan kontakte egen sundhedsplejerske via mail gennem sundhedsvejen (sundhedsplejens journalsystem). Behovet for yderligere besøg vurderes af sundhedsplejersken efter et fagligt skøn.

Sundhedsplejen kan desuden kontaktes i telefontiden torsdage mellem kl. 12.30 og 13.30.
 
Sundhedsplejen er organisatorisk placeret under Center for Børn og Familier. Fysisk er Sundhedsplejen placeret Jernbanevej 7.