Politik

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Målgruppe (jf. lovgivningen):

Den unge er ikke i stand til at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte (herunder EGU)

Baggrunden for, at den unge ikke kan gennemføre et traditionelt forløb, må anses for at være et livsvilkår, som ikke kan ændre sig på længere sigt.


Resultatmål, Morsø Kommune

• Alle unge, der falder inden for målgruppen for STU, skal tilbydes relevant STU-forløb efter undervisningspligtens ophør
• Tilbuddet skal så vidt muligt gives lokalt, således at de unge i målgruppen sidestilles med andre unge i forhold til mulighederne for at tage en ungdomsuddannelse i nærmiljøet
• Alle unge, der falder inden for målgruppen for STU, - og deres forældre – skal have indledende orientering om uddannelsen, når den unge går i 7. årgang
• Uddannelsesplan (mål for og indhold i uddannelsen) fastsættes i samarbejde med den unge og forældrene
• Indsatsen over for den unge skal være koordineret mellem de forskellige afdelinger (Skoleafdelingen, Familieafdelingen, Den sociale Indsats, Handicapafdelingen, Jobcenteret), således at den unge (og forældrene) oplever sammenhæng og helhed

Formål, STU, Morsø Kommune

Uddannelsen skal – med udgangspunkt i den enkelte unges forudsætninger og behov – bidrage til, at den unge udvikler personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelsen skal således bidrage til, at den unge

• bliver en del af et socialt netværk
• deltager i fritidsaktiviteter
• udvikler færdigheder i forhold til at bo og mestre en hverdag tilpasset den unges forudsætninger og behov
• udvikler kompetencer til brug i senere beskæftigelse

Inden for rammerne af dette overordnede, fælles formål fastsættes formål for den enkelte unge uddannelsesforløb og konkrete målsætninger for de enkelte elementer i uddannelsen.