Politik

Morsø Ungdomsskoles vision er at være det ”rum”, fysisk og mentalt, hvor der gives unge mulighed for at søge/afprøve deres identitet og roller, og hvor unge i forpligtende fællesskaber, ud over at styrke deres valg- og handlekompetencer, også styrker deres sociale, kulturelle og faglige kompetencer med særlig fokus på at styrke/vedligeholde deres lyst til vedvarende personlig og faglig udvikling.