Organisering og praksisbeskrivelse

Hvad og hvordan

Morsø Ungdomsskole tilbyder undervisning og fritidstilbud til kommunens unge fra 7. klasse til 18 år. Undervisningen foregår dels på sæsonhold og dels på kortere kurser, f.eks. weekendkurser. Skolerne tilbydes derudover understøttende og supplerende aktiviteter i skoletiden; eksempelvis førstehjælp, vanddage, valgfag, teambuilding og alternative idrætsdage.

Ungdomsklub for alle fra 7. klasse til 18 år.

Undervisningen er gratis og frivillig

Tilbuddene omfatter almen undervisning i håndværksmæssige fag, kunstneriske fag, erhvervsmæssige fag, samfundsmæssige fag, familiemæssige fag, sociale fag, natur- og sundhedsfag, samt øvrige almene fag, som de unge ønsker undervisning i.

Desuden tilbydes undervisning i prøveforberedende fag, specialundervisning, kurser for indvandrere og undervisning i færdselslære og knallertkørsel. Der tilbydes og arbejdes med "topstyrede" projekter og unges egne projekter. Eksempler på projekter er ”Boys on Track”, Ungdomsbrandkorps, Filmtalentudvikling, Filmcamps og vand- og friluftsrelaterede projekter.