Fritidspas / fritidsvejledning

I Kommunens overordnede vision for den koordinerende indsats overfor udsatte børn og unge, hedder det blandt andet:

• Den, der ser, agerer
• Alle børn og unge er en del af et positivt fællesskab

Med Fritidspas/fritidsvejledning vil vi understøtte realiseringen af denne vision, da ”Forskning viser, at integrationen i almindelige fritidsaktiviteter sammen med andre børn kan medvirke til at nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge med svag familiebaggrund, herunder bidrage til nye sociale relationer og på længere sigt øget livskvalitet.

Fritidspas/Fritidsvejledningen hjælper med vejledning, koordinering og hjælp til at søge økonomisk støtte til kontingentbetaling, samt understøtter opstart af nye aktiviteter.
Fritidsaktiviteter kan endvidere bidrage til at styrke udsatte børn og unges sociale kompetencer og netværk, ligesom det kan bidrage med positive oplevelser i dagligdagen”

Formålet med fritidspas/fritidsvejledning:

• at sikre alle børn og unge lige muligheder for deltagelse i fritidsaktiviteter
• at få integreret børn og unge i udsatte positioner i positive fællesskaber i deres fritid, som dækker deres behov.
• at udvikle metoder, der understøtter integrationen af stærkt udsatte børn og unge i positive fællesskaber i fritiden.
• at forældrenes engagement i børnenes / de unges deltagelse i fritidsaktiviteter støttes.
Fritidsaktiviteterne skal være medvirkende til at styrke børnenes / de unges selvværd, deres sociale kompetencer og relationer, deres fysiske udfoldelse samt give dem positive oplevelser i hverdagen.