Modtagerklasser

Målet er at give eleverne basale dansksproglige forudsætninger for at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse.

Desuden er målet at skabe sammenhæng og tryghed i skoleforløbet, så overgangen fra modtagerklasse til almindelig klasse bliver bedst mulig.