Indskolingen

På baggrund af en individuel vurdering starter barnet enten direkte i en klasse eller i en mindre gruppe m.h.p. efterfølgende udslusning til en almindelig klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i de særlige forudsætninger og ressourcer, eleverne har, herunder de kulturelle forskelle. Skolen sørger for i fornødent omfang at indkalde tolk til forældremøder m.v.