Fritid

Som udgangspunkt går tosprogede børn i indskolingen i SFO, idet SFO-tilbuddet bidrager væsentligt til børnenes integration, herunder deres tilegnelse af sproget.

I Projekt Fritidspas er der særlig fokus på at understøtte tosprogede børns deltagelse i fritidsaktiviteter. Deltagelse i fritidsaktiviteter har stor betydning for integrationen generelt, herunder ikke mindst børnenes sproglige udvikling.