Dagplejen

• Integrationsmedarbejderne og forældrene kontakter dagplejen vedr. indskrivning af barnet i dagplejen.

• Der etableres et møde hos dagplejeren, hvor forældrene, barnet, integrationsmedarbejderen, dagplejepædagog deltager. Tolk indkaldes, når det er nødvendigt.

• På mødet afstemmes forventningerne, og forældrene får indblik i, hvordan det er at være i dagpleje i Danmark.

• Barnet starter hurtigst muligt herefter i dagpleje med en langsom opstart, hvor forældrene deltager. Ofte er integrationsmedarbejderen en aktiv medspiller i dette forløb. Hun hjælper bl.a. med at lave en plan til forældrene for indkøringen og følger med forældrene de første dage.  Indkøringsperiodens længde afhænger af, hvordan barnet reagerer på at blive afleveret i dagpleje. Der samarbejdes med jobcentret om, hvornår moren kan starte på sprogskolen.

• I de tilfælde, hvor man på forhånd ved, at der kan opstå problemer i adskillelsen mellem mor og barn, kan dagplejepædagogen deltage i samtaler med familien forud for opstarten, så forældrene er forberedte på forløbet og deres rolle i det.