Børnehaven

Der lægges vægt på, at der samtales med barnet både i grupper og en til en.

Det er de voksnes opgave at sørge for, at barnet får tid til at falde til i børnehaven og i gruppen.

Er der særlige vilkår, er det kontaktpædagogen, der sørger for, at alle er informerede.

Vedr. sprogvurdering: se afsnittet om tosprogskonsulentens opgaver.

Det er børnehavens ansvar at sikre, at daglige beskeder forstås af forældrene (hjælp fra andre forældre, forhåndsoversatte sedler, tolk via telefon), samt at sørge for, at der er indkaldt tolk til forældremøder, når der er behov for det.