10. klasse / udskolingsklasse

Unge nyankomne i aldersgruppen 15-18 år kan følge 10’erens integrationsklasse.

Her bliver de undervist primært i dansk sprog og kultur. Undervisningen er differentieret efter elevernes forudsætninger og sproglige kompetencer. Socialisering og deltagelse i valgfag og øvrige aktiviteter foregår på lige fod med skolens øvrige elever.

Skolen sørger for i fornødent omfang at indkalde tolk til forældremøder m.v. Udslusning til almindelig 10. klasse, ungdoms- eller voksenuddannelse sker på baggrund af en pædagogisk vurdering i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og/eller Jobcenter Mors.

Morsø Ungdomsskole tilbyder introduktionskursus til fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter.