Børn, hvor der overvejes skoleudsættelse

Ifølge § 34 i folkeskoleloven skal børn starte i børnehaveklasse i august måned senest det kalenderår, de fylder 6 år.

I helt særlige tilfælde kan skolestarten ifølge § 34 stk. 2 i folkeskoleloven udsættes maksimalt 1 år, hvis det er begrundet i barnets udvikling.

Det kan kun finde sted i de tilfælde, hvor der er en klar formodning om, at udsættelsen vil ændre barnets situation væsentligt. Det er kun i de tilfælde, hvor barnet har en forsinket udvikling, som forventes at kunne blive indhentet ved at blive et år mere i dagtilbud. Forsinkelsen kan f.eks. skyldes sygdom eller sociale vanskeligheder.

Det skal bemærkes, at basale/grundlæggende vanskeligheder ikke berettiger til skoleudsættelse. Vurderingen vil her være, at barnet optages i børnehaveklasse med et særligt tilrettelagt undervisningstilbud.