Børn fra specialgrupper, der skal starte i skole

Februar:

Specialgruppen i børnehaven arrangerer overleveringsmøder vedr. børn til start i tidlig SFO. Børnehaven indhenter forældresamtykke.