Handleplan ved fravær

Handleplan ved ulovligt og / eller bekymrende fravær

• Læreren kontakter skoleledelsen, og der afholdes møde med forældrene, hvor klasselærer og skoleledelsen deltager
• Mødets indhold:
o Drøftelse af årsager
o Drøftelse af mulige løsninger
o Aftale med forældrene og barnet om, hvordan problemet løses
o Der træffes aftale om opfølgende møde


Der udarbejdes referat af mødet, som lægges i elevmappen

• Hvis tiltagende ikke løser problemet (eller problemet vender tilbage), laves underretning til Familieafdelingen. Handleplan (jf. referat fra mødet og referater fra eventuelle opfølgende møder, samt evalueringer af indsatserne) vedlægges underretningen.


Eksempler på indsatser

• Anden undervisning
• Anden klasse
• Færre lektioner i en periode
• Praktik ell. lign.
• Eleven henvender sig på kontoret hver morgen
• Klasselæreren tager imod eleven et bestemt sted
• En klassekammerat følges med eleven i skole
• Mor / far / bedstemor ell. en anden følger eleven i skole
• Skoleleder / trivselsmedarbejder / klasselærer ell. en anden voksen henter eleven (afgrænset /kort periode som led i en handleplan).
• Samtaler med trivselsmedarbejder, pædagogisk konsulent, psykolog eller anden
• Hjemmeundervisning i en kort periode (forudsætter lægeerklæring / anbefaling fra børnepsykolog – og skal være en kort periode som del af en handleplan)