Procedure til brug ved overgang fra 0 – 3 år og 3 – 6 år

Kommunal dagpleje


• Forældrene tilbydes 2 års samtale som finder sted i dagplejehjemmet. Her deltager dagplejepædagogen, dagplejeren samt forældrene. Samtalen tager bl.a. udgangspunkt i barnets udvikling i forhold til læreplanen samt start i daginstitution.
• Dagplejepædagogen vurderer i samråd med den enkelte dagplejer, om der er behov for overlevering af informationer omkring det enkelte barn.
• Dagplejepædagogen er ansvarlig for at indhente samtykke fra forældrene, inden der rettes henvendelse til kommende daginstitution med henblik på overleveringsmøde.
• Det er dagplejepædagogens ansvar, at sørge for at der bliver indkaldt til et tværfagligt møde, i de tilfælde, hvor der skønnes et behov inden barnet skal i daginstitution.
• Besøg i den kommende daginstitution sammen med dagplejeren og/eller forældre kan være med til at fremme den gode overgang

Private børnepassere / dagplejelignende puljer

• Den private børnepasser/puljepasser vurderer, (i samråd med den pædagogiske vejleder) om der er behov for overlevering af informationer omkring det enkelte barn.
• Den private børnepasser/puljepasser er ansvarlig for at indhente samtykke fra forældrene, inden der rettes henvendelse til kommende daginstitution med henblik på overleveringsmøde.
• Det er den private børnepasser/puljepassers ansvar at sørge for at der bliver indkaldt til et tværfagligt møde, i de tilfælde, hvor der skønnes et behov inden barnet skal idaginstitution.
• Besøg i den kommende daginstitution sammen med børnepasser/puljepasser og/eller forældre kan være med til at fremme den gode overgang.
Private institutioner / puljeordninger
• Det er den enkelte institution, der vurderer, om der er behov for overlevering af informationer omkring det enkelte barn – og er ligeledes ansvarlig for at indhente samtykke fra forældrene, inden der rettes henvendelse til kommende daginstitution med henblik på overleveringsmøde.
• Det er den daglige pædagogiske leder der har ansvaret for at der bliver indkaldt til et tværfagligt møde, i de tilfælde hvor der skønnes et behov inden barnet skal idaginstitution.
• Besøg i den kommende daginstitution sammen med pædagogisk personale og/eller forældre kan være med til at fremme den gode overgang.

Private institutioner / puljeordninger

• Det er den enkelte institution, der vurderer, om der er behov for overlevering af informationer omkring det enkelte barn – og er ligeledes ansvarlig for at indhente samtykke fra forældrene, inden der rettes henvendelse til kommende daginstitution med henblik på overleveringsmøde.
• Det er den daglige pædagogiske leder der har ansvaret for at der bliver indkaldt til et tværfagligt møde, i de tilfælde hvor der skønnes et behov inden barnet skal idaginstitution.
• Besøg i den kommende daginstitution sammen med pædagogisk personale og/eller forældre kan være med til at fremme den gode overgang.