Politik

Overgange mellem sundhedspleje-dagpleje/småbørnsgruppe, dagpleje/småbørnsgruppe-børnehave og børnehave-tidlig SFO/skole

Udover at dagtilbuddene har fokus på at skabe et trygt og lærerigt børneliv er et af omdrejningspunkterne også at skabe helhed og sammenhæng mellem overgangene.

En pædagogisk indsats for at understøtte trygge og sammenhængende overgange står stærkest når flere parter involverer sig og bakker op om børnenes hverdag, herunder forældre og tværfaglige samarbejdspartnere.

Mål for overgang fra sundhedspleje til dagpleje/småbørnsgruppe - kommunale og private:

• At skabe sammenhæng for barnet i forbindelse med overgang fra sundhedspleje til dagpleje.
• At barnet får sin historie med dels fra sundhedsplejen og dels via forældrene.
• At barnet oplever tryghed og nærhed fra de voksne, så overgangen bliver en god oplevelse.
• At barnets personlighed og særlige forudsætninger bliver tilgodeset.
• At forældrene oplever sammenhæng og helhed for deres barn.

Mål for overgang fra dagpleje til daginstitution:

• At skabe en sammenhæng for barnet i forbindelse med overgang fra dagpleje til daginstitution.
• At barnet får sin historie med dels fra dagplejen/forældrene og dels via forskellige former for dokumentation, fx barnets bog fra dagplejen. Ved at personalet i daginstitutionen imødekommer og følger op på dette arbejde omkring barnets bog kan det være med til at gøre overgangen for barnet mere glidende, god og tryg.
• At barnet oplever tryghed og nærhed fra de voksne, så overgangen bliver en god oplevelse.
• At barnets personlighed og særlige forudsætninger bliver tilgodeset.
• At forældrene oplever sammenhæng og helhed for deres barn.

Mål for overgang fra daginstitution til tidlig SFO/skole:

• At skabe en sammenhæng for barnet i forbindelse med overgang fra daginstitution til tidlig SFO/skole
• At barnet oplever tryghed og nærhed fra de voksne, så overgangen bliver en god oplevelse.
• At barnets personlighed og særlige behov bliver tilgodeset.
• At forældrene oplever sammenhæng og helhed for deres barn.