Politik

Vi lægger vægt på:

• At der arbejdes anerkendende i frohold til det enkelte barn ud fra

det fælles børnesyn

• At der tages udgangspunkt i barnets ressourcer
• At der er accept og tolerance af forskellighed/respekt for og til hinanden
• At der arbejdes med Barnets Bog
• At dagplejerne mødes ugentligt i legestuegrupper til gavn for både børn

og dagplejere

• At der er et tæt samarbejde med eksterne faggrupper
• At der tilbydes efteruddannelse for dagplejere og dagplejepædagoger
• At der leveres kvalitetslegetøj, der passer til den børnegruppe,

som dagplejeren har

• At der stilles hjælpemidler til rådighed, som tilgodeser arbejdsmiljøet

Det specielle/unikke ved Dagplejen

• Dagplejehjemmet er et trygt og hjemligt miljø med en fast voksenkontakt, hvor nærhed og omsorg er vigtig. Børnene deltager i hverdagens gøremål.
• Et team af dagplejepædagoger med høj faglighed, der sørger for helhed i dagplejen
• Dagplejepædagoger, der kommer på anmeldte og uanmeldte besøg hos dagplejeren, hvor der bl.a. arbejdes med den enkelte dagplejers kompetencer og det enkelte barns udvikling.
• Dagplejepædagogerne bidrager med deres faglige viden, tager problemer op og medvirker til bedre arbejdsvilkår for dagplejerne.
• Tilsynet har til formål at sikre, at pasningen foregår i trygge og stimulerende rammer i henhold til virksomhedsplanen.
• Gæstehus med fast personale, hvor børnene fra en dagplejer kan komme samlet i gæstepleje (også i længere perioder)
• At have dagplejere med særlige kvalifikationer, såsom naturdagplejer – motorikdagplejere
• Forløb i samarbejde med naturvejleder, musikskole, bibliotek og Limfjordsteater.

Den røde tråd i Morsø Kommunale dagpleje

Træd varsomt her dannes børn

Vi vil i dagplejen arbejde med nedenstående model

Modellen kalder vi ”Dagplejens motorvej”. Den er et symbol på, at vi alle må flytte os og køre i samme retning.

Det er også bevidstheden om, at vi skal være målrettede og leve op til Morsø kommunens overordnede politikker.

Dagplejens struktur giver os en særlig udfordring, når vi skal implementere nye tiltag og politikker. For at skabe de optimale rammer for faglig udvikling, er der indført heldagslegestuer i alle grupper. Det vil giver dagplejerne mulighed for kollegial sparring bla. ved at arbejde med LP-modellen.

I hver legestue vil vi uddanne spydspidser- en dagplejer som skal være igangsætter og bindeled mellem dagplejepædagogerne og legestuegruppen. De skal med andre ord være med til at holde ”gryden i kog”.  Som det fremgår af modellen, vil vi bl.a. have fokus på ICDP, værdier i dagplejen og LP- model. Vi vil fortsætte vores samarbejde med Lotte Krarup fra Krarup Consult, som har været med til at udvikle ”motorvejen”.

Dagplejens indsatsområder vil også være:

• Lederuddannelse
• ICDP modul 1 og 2 for dagplejepædagoger
• Efteruddannelseskurser for dagplejere i samarbejde med Skive og Thisted
• Færdiggørelse af arbejdshåndbog
• Udfærdigelse af AMR sikkerhedshåndbog