Specialgrupper

Specialgruppernes formål

I samarbejde med interne/eksterne faggrupper at udføre en special- og socialpædagogisk indsats og støtte overfor børn i alderen 3 til 6 år.

Specialgruppernes mål er:

• at barnet skal indgå i forpligtigende relationer sammen med voksne og børn i institutionen – ved forpligtigende relationer forstår vi, at barnet oplever nærvær, omsorg og tryghed.
• at barnet er unikt, og vi skal derfor respektere deres forskelligheder og tage hensyn til individuelle behov, så barnet formår at indgå i samspil og fællesskab med andre mennesker, og dermed udvikle sit selvværd.
• at træne og støtte til yderligere udvikling, for bl.a. at styrke selvstændigheds- og frigørelsesprocesser samt identitetsdannelse.
• at udarbejde yderligere udredning for at afklare barnets funktions- og udviklingsniveau.
• at barnet skal have mulighed for fordybelse, både ude og inde.
• at skabe et tæt og udvidet samarbejde med forældrene, som vi vil møde åbne og ligeværdige.

Optagelse/visitering:

Se under afsnittet Børn, hvor specialgruppe i børnehave overvejes.