Sikkerhedspolitik

Sikkerhedspolitikken skal ses som en ramme for de sikkerhedsmæssige udfordringer, alle dagtilbud står med dagligt, samt være med at afhjælpe/forebygge ulykker i vores dagtilbud.

Det er lederens ansvar

  • at alle medarbejdere har læst og drøftet sikkerhedspolitikken og ved, hvordan der skal handles i konkrete situationer
  • at tilpasse sikkerhedspolitikken til den konkrete aldersgruppe
  • at der arbejdes henimod, at alle fastansatte medarbejdere har et opdateret førstehjælpskursus

Ved ansættelse af medarbejdere skal den nyansatte skrive under på at have modtaget og læst Sikkerhedspolitikken.

Sikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i central lovgivning, anbefalinger og retningslinjer. 

 

Sikkerhedspolitik, daginstitutioner