Procedure, skematisk

Indstilling til PPR

 ↓  
   
Ledelsesvurdering

 ↓  
   
Overlevering til
psykolog/konsulent

 ↓  
   
Møde med
barn/forældre/institution

 ↓                                      ↘
    
Udarbejdelse af PPR-vurdering   Møde fremskudt team

 ↓                                                     ↓
  
PPR-vurdering       ←                PPR-vurdering og 
                                              eventuelt andre tiltag
 ↓
   
Overlevering til
barn/forældre/institution

 ↓  
   
Institutionen udarbejder handleplan