Lovgrundlag

PPR ’s virke er beskrevet i ”Folkeskolelovens bekendtgørelse og specialundervisning og specialpædagogisk bistand” samt i ”Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen”.

I disse lovkomplekser sker dels en præcisering af, at der skal være et kommunalt tilbud om assistance til skoler og institutioner i forhold til specialpædagogiske problemstillinger, dels er det præciseret, at der skal indhentes rådgivning og vurdering i forbindelse med de mest omfattende specialpædagogiske vanskeligheder.