Uafhentede børn

Procedure for uafhentede børn i Morsø kommunes dagpleje, daginstitutioner og SFO ved institutionens lukketid

Procedure-prioritet:

1. Forældre kontaktes. Hvis én af forældrene har forældremyndigheden, kontaktes denne. Ved fælles forældremyndighed kontaktes begge forældre.
2. Andre familiemedlemmer kontaktes.
3. Kontakt din leder/souschef for nærmere instruks.
4. Findes ikke en umiddelbar løsning kontaktes Center for Børn og Familier.

Uden for kommunens åbningstid ringes til:

Familierådgivningen: 20 26 18 54

Det pædagogiske personale bliver som udgangspunkt altid i institutionen med barnet.

Den ansatte må kun tage barnet med hjem efter at have forsøgt at få en direkte aftale med forældrene i den pågældende situation og med lederens samtykke.