Procedure, skematisk

 

1. Underretning modtages i Center for Børn og Familier.
   
2. Vurdering indenfor 24 timer i modtagelsen (skal der handles her og nu, eller kan sagen overgå til Center for Børn og Familiers sagsgang for indkomne underretninger).
   
3. Der afholdes møde med forældre og evt. barn om underretningen. 
     
4. Ved underretning fra offentlig institution vendes sagen på Institutionsteam. 
   
5. Rådgiver vurderer, om der skal laves børnefaglig undersøgelse, støtte efter Lov om Social Service § 11, eller om sagen kan passivføres i Center for Børn og Familier.
   
6. Beslutning om foranstaltninger og andre indsatser iværksættes.

7. Overlevering til barn/forældre og eventuel institution sker løbende.