Målgruppe

Børne- og Familierådgivningen yder rådgivning og træffer afgørelser efter Lov om Social Service vedrørende tilbud til børn og unge i udsatte positioner.