Lovgrundlag

Center for Børn og Familier arbejder ud fra Lov om Social Services afsnit om børn og unge.