Beredskabsplan -pixieudgave

Link til den fulde beredskabsplan

Hvad gør du som ansat, hvis du får mistanke om vold og/eller seksuelt overgreb?

Hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre/stedforældre:

Kontakt nærmeste leder på institutionen
Intern afklaring af mistanke/viden
Drøft IKKE sagen med forældrene
Drøft sagen med Fremskudt socialrådgiver for at sikre det rette grundlag for videre behandling af underretning
Institutionslederen sender skriftlig underretning til Center for Børn og Familier.
I akutte tilfælde telefonisk underretning.
Center for Børn og Familier foretager politianmeldelse

Hvis mistanken retter sig mod andre eller en anden voksen i barnets familie, netværk eller en ukendt:

Kontakt nærmeste leder på institutionen
Intern afklaring af mistanke/viden
Drøft sagen med Fremskudt socialrådgiver for at sikre det rette grundlag for videre behandling af underretning
Institutionslederen kontakter forældrene
Institutionslederen sender underretning til Center for Børn og Familier
Center for Børn og Familier foretager politianmeldelse
 
Hvis mistanken retter sig mod en ansat:

Kontakt nærmeste leder på institutionen
Hvis mistanken gælder denne leder kontaktes afdelingsleder i forvaltningen
Institutionslederen kontakter kommunal afdelingsleder i forvaltningen
Kontakt til forældre efter aftale med kommunal afdelingsleder,
chefen for Børn og Kultur og Center for Børn og Familier
Medarbejderen fritages for tjeneste i undersøgelsesperioden
Den kommunale afdelingsleder kontakter Center for Børn og Familier
Skriftlig underretning sendes til Center for Børn og Familier
Center for Børn og Familier foretager politianmeldelse
Orientering til forældregruppen aftales i hvert enkelt tilfælde på ledelsesniveau
 
Hvis mistanken retter sig mod et andet barn eller ung:

Kontakt nærmeste leder på institutionen
Drøft sagen med Fremskudt socialrådgiver for at sikre det rette grundlag for videre behandling af underretningen
Institutionslederen kontakter forældrene
Institutionslederen sender underretning til Center for Børn og Familier på de involverede børn
Center for Børn og Familier foretager politianmeldelse – dog kun hvis den unge, der krænker, er over den kriminelle lavalder
 
Fasthold en normal hverdag for barnet/den unge med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed for at lytte og give omsorg.