Anvendelse af tvang

Bekendtgørelse nr. 27 af 12.10.1995

§ 8. Legemlig straf må ikke anvendes.
Stk.2. For at afværge, at elever øver vold mod andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i nødvendigt omfang.
Stk. 3. En elev, over for hvem der anvendes magt af den i stk. 2 nævnte karakter, kan af læreren omgående udelukkes fra klassen, hvorefter skolelederen træffer beslutning om de nødvendige videre foranstaltninger.
Samme principper gælder i andre institutioner (børnehaver m.fl.)

Der må således alene anvendes magt som nødværge.

Legemlig afstraffelse eller nedværdigende behandling er ikke tilladt.  Børnenes værdighed og personlige integritet skal respekteres.
Magt kan kun anvendes for at afværge, at et barn øver vold mod andre eller ødelægger eller beskadiger ting, og kun hvis barnet har påbegyndt et overgreb, som det ikke er muligt at hindre eller standse på anden måde.
I situationer, hvor man har anvendt magt, skal man hurtigst muligt kontakte sin leder. Forældrene skal underrettes. Der skal laves en skriftlig redegørelse for forløbet, og lederen af serviceområdet skal orienteres.