LP - modellen

LP-arbejdet er indsatsområde i alle Morsø kommunes institutioner.

Fra: LP-modellen, Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse, af Ole Hansen og Thomas Nordahl(red.).

Modellen for læringsmiljø og pædagogisk analyse er en pædagogisk analysemodel baseret på forskningsresultater- Systemteori danner forståelsen for læringsmiljøets betydning for elevernes sociale og faglige læring.

Den pædagogiske forskning er anvendt direkte i modeludviklingen. LP-modellen er således et svar på de pædagogiske konsekvenser, som kan uddrages af den senere tids forskning i læringsmiljøets betydning for elevernes udvikling.

LP-modellen giver ikke konkrete redskaber til at tackle de enkelte udfordringer for pædagogisk personale i hverdagen, men som analysemetode giver den en større forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder trivsels- ,adfærds- og læringsproblemer. Erfaringerne viser, at den større forståelse for de opretholdende faktorer gør det nemmere at finde pædagogiske strategier, der virker.

LP-modellen skal anvendes systematisk. Der lægges vægt på, at det pædagogiske personale skal have fokus på interaktionen mellem barnet/eleven og omgivelserne og sammen med dette også se kritisk på egen praksis, undervisning og klasseledelse.

LP-modellen henviser således til en systemteoretisk baggrund, der matcher den pædagogiske praksis Morsø kommune ønsker - som beskrevet i nærværende Mosaik.