Hvorfor er inkluderende børne- og læringsfællesskaber vigtige?

For at lære skal barnet opleve tryghed i det sociale fællesskab. Børn lærer bedst, når de agerer i et fællesskab og oplever, at de bidrager.

Samtidigt er daginstitution og skole vigtige arenaer for erfaringer med at fungere i et fællesskab med plads til forskelligheder – en erfaring, der også uden for daginstitution og skole og i voksenlivet er væsentlig. 

Forskellighed er en styrke, der skaber værdi og læring for alle. Gennem målrettet arbejde med inkluderende fællesskaber bidrager vi til en samfundsudvikling, som øger mellemmenneskelig forståelse og ansvar.