Hvad forstår vi ved inkluderende børne- og læringsfællesskaber?

Alle har ret til et trygt miljø, så man kan trives og udvikle sig selv i forhold til andre børn. Dette kræver rummelige fællesskaber, hvor forskellighederne i børnegruppen er en styrke – alle kan lære af forskellighederne.

Praksis tilrettelægges med udgangspunkt i, at alle børn er forskellige. Ligeværdighed forudsætter, at forskelligheden bliver en styrke i fællesskabet.