Forældrenes medvirken

Forældrenes medvirken i arbejdet med inkluderende børne- og læringsfællesskaber er vigtig, for at det kan lykkes. Betydningen af et inkluderende børne- og læringsfællesskab er derfor et vigtigt emne i samarbejdet med forældrene.