De professionelle voksnes ansvar

Inklusionsprocessen er betinget af to indbyrdes afhængige bevægelser:

• Barnets / den unges evne til at åbne sig for fællesskaber og
• Fællesskabernes evne til at åbne sig for barnet / den unge

Udviklingen af en inkluderende kultur er vores ansvar som ledere og medarbejdere, uanset hvor vi er ansat. Det forudsætter, at vi arbejder aktivt og professionelt med mål, processer, rammer og relationer. Vi understøtter såvel den enkeltes evne til at deltage som fællesskabernes evne til inklusion.