ICDP (International Child Development Programme)

Vi ved i dag at børns udvikling og læring foregår gennem deltagelse i samspil med kompetente voksne.

Målet er at sensitivere omsorgsgivere og understøtte allerede eksisterende kvaliteter ved deres samspil, som anses for vigtige for at fremme barnets trivsel og positive udvikling. Centralt er at udvikle pædagogers og læreres evne til at møde børn på deres egne præmisser, både emotionelt og kognitivt.

Hundeides præmis er, at børns og unges udvikling og læring er afhængig af de voksne, der omgiver dem – derfor er udvikling af den professionelles relationskompetence et centralt element i udviklingen af en inkluderende praksis.