ICDP - fokusområder

ICDP har to fokusområder for udvikling af den pædagogiske relationskompetence

• Emotionel, ekspressiv kommunikation med barnet (at tilpasse sig barnets følelsesmæssige tilstand)
• Mediering eller stilladseret læring – handler om formidling og berigelse (at tilpasse sig barnets hensigter og kognitive niveau)