Der opereres med 8 samspilstemaer

1. Vis positive følelser – vis, at man er glad for barnet
2. Juster dig efter barnet og følg dets initiativ
3. Tal til barnet om ting, det er optaget af, og prøv at få gang i en følelsesmæssig samtale
4. Ros barnet for det som det kan, og anerkend barnet for at være den det er
5. Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed, så I har fælles oplevelse af omverdenen
6. Giv mening til barnets oplevelser af omverdenen ved at tale om den og ved at vise følelser og entusiasme
7. Uddyb og giv forklaringer når du oplever noget sammen med barnet
8. Hjælp barnet med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser på en positiv måde, ved at lede det, vise positive alternativer og planlægge sammen.

ICDP: International Child Development Program. ICDP er udviklet af Professorer i psykologi ved Oslo universitet, Henning Rye og Karsten Hundeide. ICDP programmet bygger på en anerkendende, relations- og ressourceorienteret tilgang og er en metode til at bevidstgøre og reaktivere de positive omsorgsidealer og færdigheder, der allerede eksisterer i de omgivelser, barnet skal vokse op i og udvikle sig i.

Målet er, at når et barn kommer i vanskeligheder, at de professionelle voksne med udgangspunkt i egen væremåde arbejder ind i et subjekt/subjekt relation frem for tilbage til det traditionelle subjekt /objekt relation. De voksne støttes i at udvikle afstemthed og synkronisering med barnet, samt få øje på og blive sensitiv over for at følge barnets initiativer og tolke barnets udtryk positivt.

I et relationelt perspektiv opstår vanskeligheder, udfordringer og problemer i interaktioner dvs. i samspil mellem mennesker. Derfor skal udfordringerne også løses ved at kvalificere samspillet. Det relationelle fokus er at skabe et udviklingsstøttende voksen / barn samspil, dvs. tryghed i relationen samtidig med at den voksne støttes i at skabe fælles opmærksomhed og mening for det "fælles 3." på en selvafgrænset måde, hvori den voksne tager lederskabet.

Det ressourceorienterede perspektiv kommer til udtryk ved, at de voksne ser mulighederne og ressourcerne i ethvert samspil og fremhæver disse. Udgangspunktet er, at det er motiverende og vitaliserende at få forstørret det man mestrer, uanset om man er barn, forældre eller kollega.

Den anerkendende, relations- og ressourceorienterende tilgang praktiseres gennem programmets 8 samspilstemaer – 3 dialogformer delt i den emotionel ekspressive, den meningsskabende og udvidende dialog samt den regulerende dialog.

Se endvidere her: www.icdp.dk
og her: ICDP og LP klær hinanden