Praksisgrundlag for arbejdet med børn og unge i Morsø Kommune

Fælles børne- og ungesyn

  • Børn og unge er alle forskellige
  • Udvikling af identitet og selvværd sker i fællesskaber
  • Relationer er afgørende for børn og unges trivsel og udvikling

Alle børn og unge har derfor krav på

  • At møde tydelige voksne, der har en ressourceorienteret tilgang
  • At høre til i fællesskaber
  • At blive mødt med ligeværdighed, respekt og anerkendelse
  • At blive støttet i udvikling og læring